"Ik ben een aanjager, motivator en professional vanuit visie en ambitie en ik streef naar impact. Ik werk door te redeneren vanuit kansen, mogelijkheden en enthousiasme."


Mijn werkwijze

Mensgerichte organisatieontwikkeling met ruimte voor persoonlijke groei is de kern. Ik ben een resultaatgerichte denker en doener op tactisch/ strategisch niveau en geef op basis van verschillende perspectieven invulling aan de organisatiestrategie. Ik ben een aanjager, motivator en professional vanuit visie en ambitie en ik streef naar impact. Ik werk door te redeneren vanuit kansen, mogelijkheden en enthousiasme. 

 

Als organisatiepsycholoog kijk ik naar lange termijn effecten in de hele keten, met als uitgangspunt toegevoegde waarde te leveren aan het primaire proces. In mijn optiek vraagt dit om verbinding tussen verschillende lagen, mensen en producten/diensten in een organisatie. Een eerlijke inschatting van wat er in het nu nodig is. Ik zie het als mijn taak om daarin te sturen, te begeleiden, te ondersteunen en te reflecteren op zowel het resultaat als het proces.

 

Typerend is mijn gedrevenheid, overtuigingskracht, humor en lef. Ik redeneer vanuit passie en ik werk samen op basis van vertrouwen. Ik sta voor het hoger liggend doel en achter het team. Ik geloof in kwetsbaarheid tonen, verwondering uitspreken en oog hebben voor elkaar. Samen het verschil maken.Mijn werkervaring

Inmiddels heb ik 10 jaar ervaring als veranderkundige en HR strateeg waar ik in verschillende rollen de ruimte heb gekregen (& gepakt) om innovaties door te kunnen voeren. Daarbij nam ik de houding aan van een kritische sparringspartner voor directie en hoger management en fungeerde ik als aanjager bij besluitvorming en motivator bij de uitvoering. Doel: samen doorpakken en drempels wegnemen bij complexe verandertrajecten en projecten.

 

 

Vanuit mijn advies- en specialistenfunctie heb ik reorganisaties, overnames en besluitvormingstrajecten rondom (vernieuwend) HR-beleid begeleid. Daarin was ik sparringspartner voor de Raad van Bestuur, HR-directeur en directieleden. Als specialist organisatieontwikkeling was ik verantwoordelijk voor de visie en coördinatie van de HR-invulling op het gebied duurzame inzetbaarheid, strategisch talentmanagement, duurzame personele bezetting op schaarste functies en sociale veiligheid. Altijd vanuit samenhang met de strategische doelen en actuele ontwikkelingen in de organisatie en met het doel om blijvende impact te creëren. 


Als programmamanager zorg ik dat diverse projecten een vliegende start kunnen maken. Stakeholders meenemen, out of the box denken of net dat stukje lef om echt te beginnen, ik doe dat wat er nodig is. Daarbij werk ik vanuit vertrouwen, samen met de eindverantwoordelijke afdelingen. De onderwerpen lopen uiteen: tekort aan technisch personeel, de doorontwikkeling van een HR-afdeling en het op de kaart zetten strategische HR-thema's. Meer informatie op mijn LinkedIn pagina. 

 

Beknopt CV


 

Organisatieadviseur & Eigenaar

ReflectForward (2020 - heden)


 

Programmamanager HR & Beleidsadviseur HR

Radboud Universiteit Nijmegen (2019-2021) 


 

Senior specialist Organisatieontwikkeling

Enexis Groep (2015 -2019)


 

OR Coördinator 

Enexis Groep (2012 - 2015)


 

A&O psycholoog & Employability coach 

Dopa advies, LPM (2011 - 2013)


 

Psychologisch assistent 

Akerendam (2011)Kijk voor meer achtergrondinformatie op mijn LinkedIn pagina.